Informatie


De Beatrixschool, een Protestants Christelijke basisschool, ontleent haar naam aan het koningshuis.

 De historie van de Beatrixschool begint in 1992. In augustus van dat jaar zijn de Oranjeschool en de Mauritsschool gefuseerd tot Beatrixschool. Sinds januari 1993 beschikt de Beatrixschool over een mooi, modern schoolgebouw.

 

De Beatrixschool is een middelgrote school met rond de 260 leerlingen, die verdeeld zijn in 9 groepen.


Hier staan wij voor 

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de bijbel, het Woord van God.


Vanuit onze christelijke identiteit willen wij de kinderen, die door hun ouders aan ons zijn toevertrouwd, helpen opvoeden tot zelfstandige jonge mensen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol, omdat elk kind een uniek schepsel van God is.

Wij schenken nadrukkelijk aandacht aan de bijbel en aan het geloof in Jezus Christus.

Elke schooltijd wordt begonnen en afgesloten met gebed. We zingen en leren psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. We vertellen uit de bijbel en brengen de kinderen Bijbelkennis bij.

Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht besteed aan de christelijke feestdagen door middel van vieringen en vertellingen.

 

 Onze Missie


‘Ieder kind uniek,  samen een stevige basis!’Schooltijden:


Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur

Woensdag: 8.30-12.15 uur

Groep 1 maandagmiddag vrij

Groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij


Op de Beatrixschool proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Dit kunnen wij niet alleen. U als ouders, het kind zelf, andere kinderen en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Samen kunnen wij de kinderen die bij ons naar school gaan een stevige basis bieden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige en respectvolle burgers. Een basisvoorwaarde hiervoor is, dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen. Daarom is het ons doel om begrippen als liefde, trouw, eerlijkheid, zorg en respect uit te dragen en voor te leven.

 

Voor alle documenten en verdere informatie kunt u hier klikken.