(G)MR

 

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. In de MR zitten ouders en onderwijzend personeel. Onze MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelgeleding).
De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.
Voor een aantal schoolzaken heeft de MR instemmingbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR hiermee moet instemmen voordat de school deze schoolzaken kan uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn: de schoolgids, het schoolplan, het bestuursformatie plan, het schoolveiligheidsplan, het jaarverslag.
De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Voor de MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de te behandelende stukken toe te lichten en de vragen te beantwoorden. Een samenvatting van de MR vergaderingen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en in de toekomst op de website gezet.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor de MR kunt u MR-leden natuurlijk persoonlijk aanspreken.

Per email kunt u de MR ook benaderen: mr@beatrixschoolrijssen.nl

Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging, wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid.

In de oudergeleding van de MR zitten Maarten Dommerholt, Ard Kunst en Ellen Woolderink. 

In de personeelsgeleding zitten Annette Werrie, Janneke Rozenkamp en Corrie Markvoort. 

In de GMR zitten Marjan Harbers (leerkracht) en Toine Raasveld. 

De leden van de MR stellen zich aan u voor:

Hallo allemaal,

 

Mijn naam is Ard Kunst en ben al een jaar met veel plezier lid van de MR. Ik werk als software architect bij veel verschillende organisaties. We hebben drie kinderen, waarvan er twee op de Beatrixschool zitten, in groep 7 en groep 3. Ik ben getrouwd met Elina en zij werkt als docent op het Reggesteyn.

 

Naast dat ik het belangrijk vind om iets voor onze kinderen en hun toekomst te kunnen betekenen, merk ik dat ik veel energie krijg van deze klus. Het is even heel wat anders dan ik gewend ben.

 

Binnen de MR proberen wij namens alle ouders mee te denken over beter 

onderwijs. Wij staan daarom graag open voor jullie mening / feedback!

Je kan me altijd aanspreken of emailen.


Sinds dit schooljaar 2018/2019, ben ik lid van de MR. Hierbij stel ik mij graag aan u voor.


Mijn naam is Ellen Woolderink, ik ben getrouwd met Mark Jan en moeder van Douwe (groep 2) en Eefke (groep 1). In het dagelijks leven werk is als assurantieadviseur in Rijssen.

Belangrijk van een school vind ik uiteraard kwalitatief goed onderwijs, maar zeker ook dat kinderen zich er prettig voelen en zich veilig en goed kunnen ontwikkelen. Onze kinderen brengen veel van hun tijd door op school en deze ervaring is van grote waarde voor hun toekomst.

Namens alle ouders wil ik graag actief een bijdrage leveren aan een goede én gezellige school voor zowel de kinderen, ouders als leerkrachten. Zijn er zaken die jij graag besproken wilt zien in de MR, laat het mij gerust weten.


Hallo!

Bij deze wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Maarten Dommerholt. Ik ben 37 jaar en werkzaam als docent aardrijkskunde bij CSG Het Noordik in Almelo. 


Ik ben getrouwd met Lisanne en wij hebben twee kinderen. Lexie (5 jaar) en Jack (3 jaar). Lexie zit in groep 2 en gaat met veel plezier naar school.

Het leek mij leuk om als ouder zitting te nemen in de MR. Meedenken, meekijken en meepraten met het team van de Beatrixschool en op deze manier ook de belangen van ouders te behartigen. 

Mocht u ooit vragen hebben of wilt u iets ingebracht hebben in de MR, dan mag u mij altijd benaderen via mail of wanneer u mij ziet.

Groeten,
Maarten