Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

De Beatrixschool is een protestants Christelijke basisschool in de mooie stad Rijssen. Onze school is een middelgrote school met ongeveer 260 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 10 groepen. 

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij de kinderen, die door hun ouders aan ons zijn toevertrouwd, helpen opvoeden tot zelfstandige jonge mensen, die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij.

Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol, omdat elk kind een uniek schepsel van God is. Wij schenken nadrukkelijk aandacht aan de bijbel en aan het geloof in Jezus Christus. Elke schooltijd wordt begonnen en afgesloten met een gebed of een christelijk lied. We zingen en leren psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. We vertellen uit de Bijbel en brengen de kinderen Bijbelkennis bij. Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht besteed aan de christelijke feestdagen door middel van vieringen en vertellingen.