Missie en visie

Missie en Visie

Ieder kind op de Beatrixschool is uniek, een prachtig wonder van God. 

Onze missie is daarom ook:                 


                      


Op de Beatrixschool proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Dit kunnen wij niet alleen. U als ouders, het kind zelf, andere kinderen en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Samen kunnen wij de kinderen die bij ons naar school gaan een stevige basis bieden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige en respectvolle burgers. Een basisvoorwaarde hiervoor is, dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen. Daarom is het ons doel om begrippen als liefde, trouw, eerlijkheid, zorg en respect uit te dragen en voor te leven.